Liūtas 07.23-08.22

Dienos horoskopas:

Ar nenorėtumėte pamėginti atsikratyti kai kurių įpročių? Pats laikas pagalvoti apie alternatyvas. Jūsų artimieji būtų tuo labai patenkinti. Jiems iš tiesų rūpi jūsų sveikata ir gerovė

Rytojaus horoskopas:

Susitaikykite su faktais, kad ir kaip jie jums nepatiktų. Nekelkite be reikalo dulkių, nes taip lengvai prarasite autoritetą. Gal apsiėmėte padaryti darbą, kuris, tiesą sakant, jums ne pagal jėgas?

Savaitės horoskopas:

Saugokitės neplanuotų išlaidų, galinčių turėti įtakos šeimos biudžetui. Pirmoje savaitės pusėje verčiau neskolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir penktadienį nesiginčykite su mylimu žmogumi. Kaip tik tomis dienomis šeimos reikalams teks skirti visą savo dėmesį ir jėgas. Nekreipkite dėmesio į paskalas - tik patikrinti faktai gali būti jūsų sprendimo pagrindas.

Mėnesio horoskopas:

Dvyniai Gegu??s 21-Bir?elio 20 ?Ateinantis m?nuo suteiks galimyb? apsitvarkyti, ypa? kai tai susij? su asmeniniais ir verslo reikalais.Galite jaustis ?iek tiek i?sibarst?, bet nesijaudinkite ? tai laikina.Vasario 20 d. jaunatis bus puiki diena planuoti ateit? ir keltis tikslus. Pirm? kart? per daugel? met? ateis laikas svajoti ir siekti ?vaig?d?i?.Nusistatykite savo ketinimus atei?iai, papra?ykite visatos patarimo ir tada leiskite ?vykiams klostytis nat?raliai. Greitai prad?site matyt, kaip viskas d?liojasi ? vietas ir leid?ia jud?ti ? priek? savo gyvenime.V??ysBir?elio 21-Liepos 22 ?Vasaris prasideda intensyvia pilnatis, kuri ver?ia per?velgti ? savo finansus.Gali tekti pasikviesti finans? patar?j? ar ie?koti pagalbos sudarant biud?et?, atitinkant? j?s? gyvenimo b?d?, nes ?inios apie j?s? situacij? kelia didel? nerim?.Pinigai, kuriuos taup?te lieting? dien?, da?niausiai dingo d?l neseniai vykusio apsipirkimo, kai Marsas jud?jo atgal. Geros naujienos yra tai, kad gal?site rasti b?d? susigr??inti pinigus sukurdami strategin? plan?, kur? jums per jaunat? pasi?lys patar?jas. Klausykite jo, kad per ateinan?ias savaites susigr??intum?te savo finansus.

Najausi Horoskopai Tavo el. pašte nemokamai
Skaityti naujausius Horoskopus → Skaityti naujausius Horoskopus →

Rekomenduojami straipsniai:


-->