Skorpionas 10.23-11.21

Mėnesio horoskopas:

Svarstykl?s Rugs?jo 24 ? Spalio 23 ? Gruodis bus prie?taringas, bet su ?vairiomis likimo dovanomis. Dauguma konfliktini? situacij? i?sispr?s vienaip ar kitaip, lengviau ?veiksite atsitiktines problemas. Tinkamas m?nesis vestuv?ms ar svarbioms sutartims.Skorpionas Spalio 24 ? Lapkri?io 22 ? J?s nusipeln?te poilsio ar didesn?s kelion?s ( dauguma skorpion? gruod? da?nai keliauja). Santykiuose galimi malon?s pos?kiai, lengvai seksis bendrauti, megzti ?domias ir vertingas pa?intis. Nepalikite nebaigt? darb? kitiems metams. B?kite atsarg?s vairuodami, ypatingai art?jant Naujiesiems metams.?aulys Lapkri?io 23?Gruod?io 22 ? K?rybi?kas m?nuo, puikiai perteiksite savo id?jas kolegoms ar partneriams. Ai?kinsite su tokia energija, kuriai bus sunku atsispirti. Namuose gali kilti ?okios tokios painiavos, bet ramiai atsis?d? sud?liosite visk? ? vietas.O?iaragis Gruod?io 23 ? Sausio 20 ? ?inom, jog O?iaragiai ?? nelink? rodyti savo jausm? ar b?ti svajingi. Visgi ?? m?nes? J?s? i?mon? pad?s i?spr?sti gan sud?tingus klausimus. Tai gerai paveiks ir J?s? meil?s reikalus. Per ?ventes susilaikykite nuo bereikaling? emocij? prover?i?. Geriau patyl?ti ir nusileisti, nei linkti link konflikt?.

Najausi Horoskopai Tavo el. pašte nemokamai
Skaityti naujausius Horoskopus →
Skaityti rytojaus Horoskopus →

Rekomenduojami straipsniai: