Avinas 03.21-04.19

Mėnesio horoskopas:

Avinas Kovo 21-Baland?io 19 ? Jei jaut?te inercijos jausm? ar pa?angos stok?, dabartinis momentas suteikia puiki? galimyb? imtis veiksm? ir ?gyvendinti poky?ius. Tik?tina, kad atgaus ry?to ir ?kv?pimo siekti savo sieki?. Ta?iau svarbu b?ti atsargiems ir nepervargti. Nepamir?kite tempo ir daryti reikiam? pertrauk?li?.

Najausi Horoskopai Tavo el. pašte nemokamai
Skaityti naujausius Horoskopus → Skaityti rytojaus Horoskopus →

Rekomenduojami straipsniai:


-->